Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/shop/domains/shop.cmfurnituremall.com/public_html/system/library/template/Twig/Node/Module.php on line 346 การส่งสินค้า
Menu
สินค้าในตระกร้า

นโบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า


1. เงื่อนไขค่าบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 

สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์
https://shop.cmfurnituremall.com/

จัดส่งโดยรถบริษัท

พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงในระยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรจากร้าน : ฟรีค่าจัดส่ง (รับสินค้าภายใน 1-2 วัน ) 

พื้นที่ต่างจังหวัด : จัดส่งได้ในจังหวัดใกล้เคียงระยะทางไม่เกิน 250 กิโลเมตร โดยคิดค่าจัดส่งกิโลเมตรละ 10 บาท (รับสินค้าภายใน 5-7 วัน ) 

จัดส่งเป็นแพคโดยไม่ประกอบ

พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากร้าน : ฟรีค่าจัดส่ง 

นอกพื้นที่และต่างจังหวัด ค่าจัดส่งขึ้นกับน้ำหนักของสินค้า

สำหรับน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโล ค่าจัดส่ง 200 บาท ภาคใต้เพิ่ม 50 บาท

สำหรับน้ำหนัก 11-20 กิโล ค่าจัดส่ง 300 บาท ภาคใต้เพิ่ม 50 บาท

สำหรับน้ำหนัก 20 กิโลขึ้นไป ค่าจัดส่ง 400 บาท ภาคใต้เพิ่ม 50 บาท

ระยะเวลารอของ 3-7 วันทำการ


สำหรับสินค้าพิเศษ โซฟา และที่นอน คิดชิ้นละ 1100 บาท ทั่วประเทศ

ระยะเวลารอของ 10-14 วันทำการ

*** หากเป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลต่างๆ* การดำเนินการและส่งสินค้าอาจมีความล่าช้า 2-3 วันเนื่องจากจำนวนการสั่งซื้อที่มากขึ้นในช่วงเทศกาล ***


2. สำหรับการซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ CM Furniture shop จังหวัดเชียงใหม่

หากคุณมาช้อปปิ้งที่ซีเอ็มเฟอร์นิเจอร์ คุณสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน หรือที่ทำงาน หรือทุกที่ที่คุณต้องการให้เราจัดส่งได้ เราพร้อมนำสินค้าไปวางและติดตั้งในทุกตำแหน่งที่คุณต้องการ 

พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงในระยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรจากร้าน : ฟรีค่าจัดส่ง 

นอกพื้นที่และต่างจังหวัด ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 800 บาท 


3 หมายเหตุสำคัญ สำหรับการจัดส่งทุกรูปแบบ 

* กรุณาตรวจสอบกับทางนิติบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันว่าสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามวันและเวลาจัดส่งที่เลือก หากไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้และต้องนัดหมายใหม่อีกครั้งจะมีค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม 

* กรณีไม่สะดวกรับสินค้า ในวันนัดจัดส่ง กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการจัดส่ง หากไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเก็บค่าขนส่ง 500 บาท/รอบการจัดส่ง สำหรับการเดินทางรอบที่2 

* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ระงับการจัดส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ของลูกค้า